Hantering av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster. 

Vi har fått dina uppgifter från din transportförfrågan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt kundregister. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med medarbetare inom Grens Hästtransporter AB. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Hans Forssell. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Insamling av personuppgifter
Vi samlar enbart in personuppgifter i de fall då du gör en bokningsförfrågan hos oss. I detta läge behöver vi även uppgifter om 3:e part, allt för att kunna utföra den tjänst du efterfrågar. Uppgifterna sparas för att kunna utföra och debitera för utförd tjänst.

Syfte
Vi sparar enbart dina personuppgifter i syfte att utföra den tjänst du efterfrågat från oss. Vi använder oss inte av dina personuppgifter för marknadsföring eller andra ändamål som inte går i linje med den specifika arbetsuppgiften. Vi lagrar dina uppgifter på säkraste sätt och förmedlar dem aldrig vidare till extern part.

Radering av personuppgifter
För att få veta vad vi sparat om dig eller för att få dina personuppgifter raderade, kontakta Rebecca, info@grens.se